ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ เรื่อง
15/03/2561 TOR จ้างออกแบบอาคารจัดเก็บพัสดุ และ สารเคมี
14/03/2561 TOR การเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FiberOptic Internet) ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (TFH)
13/03/2561 TOR จ้างระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) สถาบันอาหาร
12/03/2561 แจ้งขยายระยะเวลาประกาศ TORจ้างทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นการเหมาในการสืบทรัพย์และบังคับคดีตามคำพิพากษา
07/03/2561 TOR จ้างพัฒนา Application กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตและการเชื่อมโยงตลาดออกนไลน์ผ่าน Application ภายใต้โครงการการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food)
28/02/2561 TOR จ้างพัฒนา Mobile Application เกมส์ทดสอบความรู้อาหารฮาลาล ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลปี 2561
15/01/2561 TOR จ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นฯ ระหว่างวันที่ 5-10 มีนาคม 2561
27/12/2560 แจ้งขยายระยะเวลาประกาศ TOR งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นอาคาร และโครงสร้างสถานที่ภายนอกอาคารเฟส 2 อาคาร B ชั้น 1 ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสินค้าอาหารเชิงพาณิชย์
25/12/2560 TOR กิจกรรมตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล(Enhancing Thai Halal Food) ประจำปีงบประมาณ 2561
25/12/2560 ประกาศยกเลิก TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษา กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาศักยภาพและโอกาสทางการค้าของอุตสาหกรรมอาหารอนาคต ปี2561
25/12/2560 ประกาศยกเลิกTOR กิจกรรมตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล(Enhancing Thai Halal Food) ประจำปีงบประมาณ 2561
22/12/2560 TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษา กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาศักยภาพและโอกาสทางการค้าของ อุตสาหกรรมอาหารอนาคต ปี 2561
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins