ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ เรื่อง
18/05/2561 TOR ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาดและแผนธุรกิจ โครงการการขยายการลงทุนอาหารอนาคตสู่อาหารชาญฉลาด (Intelligent Future Food)
30/04/2561 TOR การจ้างหมาเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ifia&HFE ณ กรุงโตกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 14 - 19 พฤษภาคม 2561
25/04/2561 TOR โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลครบวงจร (Enhancing Thai Halal Food) ให้คำปรึกษาแนะนำในด้านจัดทำแผนการตลาด
18/04/2561 TOR ด้านระบบ GMP,HACCPและการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โครงการการขยายการลงทุนอาหารอนาคตสู่อาหารชาญฉลาด (Intelligent Future Food)
29/03/2561 TOR ด้านระบบ GMP,HACCPและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการการขยายการลงทุนอาหารอนาคตสู่อาหารชาญฉลาด (Intelligent Future Food)
21/03/2561 TOR โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลครบวงจร (Enhancing Thai Halal Food) ให้คำปรึกษาแนะนำในด้านจัดทำแผนการตลาด
15/03/2561 ขยายระยะเวลาประกาศ TOR จ้างออกแบบอาคารจัดเก็บพัสดุ และ สารเคมี
14/03/2561 TOR การเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FiberOptic Internet) ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (TFH)
13/03/2561 TOR จ้างระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) สถาบันอาหาร
12/03/2561 แจ้งขยายระยะเวลาประกาศ TORจ้างทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นการเหมาในการสืบทรัพย์และบังคับคดีตามคำพิพากษา
07/03/2561 TOR จ้างพัฒนา Application กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตและการเชื่อมโยงตลาดออกนไลน์ผ่าน Application ภายใต้โครงการการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food)
28/02/2561 TOR จ้างพัฒนา Mobile Application เกมส์ทดสอบความรู้อาหารฮาลาล ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลปี 2561
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins