ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ เรื่อง
18/09/2561 TOR การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของสถาบันอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562
18/09/2561 TORการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2562
17/09/2561 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562
14/09/2561 TOR การต่ออายุการใช้บริการ Google Apps Service
14/09/2561 TOR การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FiberOptic Internet) สถาบันอาหาร
21/08/2561 TOR จัดซื้อเครื่องสกัดสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Extraction)
08/08/2561 ประกาศประกวดราคา เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (Gas Chromatograph)
18/07/2561 ประกาศเพิ่มเติม TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษา การจัดทำแผนงาน (Future Food Road map) เพื่อการพัฒนาขีดความสามารรถและยกระดับผู้ประกอบ ภายใต้โครงการการขยายการลงทุนอาหารอนาคตสู่อาหารชาญฉลาด (Intelligent Future Food)
09/07/2561 ประกาศขยายเวลา TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษา การจัดทำแผนงาน (Future Food Road map) เพื่อการพัฒนาขีดความสามารรถและยกระดับผู้ประกอบ ภายใต้โครงการการขยายการลงทุนอาหารอนาคตสู่อาหารชาญฉลาด (Intelligent Future Food)
13/06/2561 TOR งานจ้างเหมาตรวจสุขภาพของพนักงานสถาบันอาหาร ประจำปี 2561
11/06/2561 TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์, การตลาดและแผนธุรกิจ และการจัดทำระบบ HACCP โครงการการขยายการลงทุนอาหารอนาคตสู่อาหารชาญฉลาด (Intelligent Future Food)
08/06/2561 TOR จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทอดระบบสุญญากาศ (Vacuum Fryer)
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins