คณะกรรมการสถาบัน
นายพสุ  โลหารชุน

นายพสุ โลหารชุน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการ

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรรมการ

นายอดิศร พร้อมเทพ

อธิบดีกรมประมง
กรรมการ

นายอภัย สุทธิสังข์

อธิบดีกรมปศุสัตว์
กรรมการ

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์

เลขาธิการ มกอช.
กรรมการ

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรรมการ

นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
กรรมการ

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรรมการ

ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง

ผู้อำนวยการ สวทช.
กรรมการ

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์

เลขาธิการ สวทน.
กรรมการ

น.สพ.บุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตฯ
กรรมการ

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์

นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
กรรมการ

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
กรรมการ

นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์

บมจ.สุรพลฟู้ดส์
กรรมการ

นายฉัตรชัย บุญรัตน์

บมจ.มาลีสามพราน
กรรมการ

นายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ

บ.อาจจิตต์อินเตอร์เนชั่นแนล
กรรมการ

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์

ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร
กรรมการและเลขานุการ

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins