ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
ตุลาคม 2560
2 ต.ค. 60 -

ปฏิทินแผนงานฝึกอบรมวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2561

พฤศจิกายน 2560
7 พ.ย. 60 -

เปิดรับสมัคร!! โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป)” ประจำปี 2561

กรุงเทพฯ

4,000 4,000
ธันวาคม 2560
14 ธ.ค. 60 - 15 ธ.ค. 60

เทคโนโลยีการแช่เย็นและแช่เยือกแข็งในอุตสาหกรรมอาหาร

ณ ห้องชมนภา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

5200 5500
21 ธ.ค. 60 -

[ฟรี] กฎระเบียบและข้อกำหนดเพื่อการส่งออกอาหารฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน

ณ ห้องแกรนด์มีรอซ 2 ชั้น 3 โรงแรมอัลมีรอซ ถ.รามคำแหง ซ.5 กรุงเทพฯ

ฟรี ฟรี
21 ธ.ค. 60 -

การสอบเทียบดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ (Digital Thermometer with Sensor)

ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

3200 3400
มกราคม 2561
23 ม.ค. 61 - 25 ม.ค. 61

Preventive Controls for Human Food (ระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์)

ณ ห้องออร์คิด 4 ชั้น 11 โรงแรมจัสมิน ถ.สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ

15000 17000
26 ม.ค. 61 -

การควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อตามมาตรฐาน ISO 11133 : 2014 และการเก็บและการใช้เชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง

ณ ห้อง station 3 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3600 3800
27 ม.ค. 61 -

การขออนุญาตผลิตอาหารและวิธีการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3600 3800
29 ม.ค. 61 -

การออกแบบรูปแบบเส้นทางการตัดสินใจของผู้บริโภค (Customer Journey) **NEW**

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3600 3800
30 ม.ค. 61 -

แนวโน้มนวัตกรรม Ingredients ของตลาดอาหารและเครื่องดื่มในอนาคต

ณ ห้อง station 3 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3200 3400
กันยายน 2561
1 ก.ย. 61 -

ใบสมัคร

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins