ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
มกราคม 2560
1 ม.ค. 60 -

ปฏิทินแผนงานฝึกอบรมวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2560

มีนาคม 2560
14 มี.ค. 60 - 6 เม.ย. 60

เปิดรับรุ่นที่ 2 แล้ว....โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป)” ประจำปี 2560

ณ อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

4,000 4,000
23 มี.ค. 60 - 24 มี.ค. 60

[ฟรี] เครื่องมือช่วยในการสร้างนวัตกรรมเพื่อธุรกิจอาหารในยุคเศรษฐกิจ 4.0 (รุ่นที่ 4) จ.ชลบุรี

ณ ห้องพรรณราย 2 โรงแรมเอวัน เดอะรอยัลครูส พัทยา จ.ชลบุรี

ฟรี
28 มี.ค. 60 -

การสอบเทียบดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ (Digital Thermometer with Sensor)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

2500 2700
28 มี.ค. 60 -

กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร (รุ่นที่ 1/2560)

ณ ห้อง station 4 ชั้น 16 โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

2500 2700
เมษายน 2560
4 เม.ย. 60 - 5 เม.ย. 60

การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร (รุ่นที่ 1/2560)

ณ ห้องชมนภา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

4600 4800
4 เม.ย. 60 -

การออกแบบและการวางผังโรงงาน (รุ่นที่ 1/2560)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

2500 2700
19 เม.ย. 60 - 20 เม.ย. 60

การทวนสอบและการพิสูจน์ยืนยันระบบ (Verification and Validation) (รุ่นที่ 1/2560)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

4600 4800
21 เม.ย. 60 -

วิธีการคำนวณฉลากโภชนาการ (รุ่นที่ 1/2560)

ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

2500 2700
25 เม.ย. 60 -

เทคโนโลยีและแนวทางการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

ณ ห้อง station 4 ชั้น 16 โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

2500 2700
26 เม.ย. 60 -

ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Food Labeling) (ฉบับ 367/2557) (รุ่นที่ 1/2560)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

2500 2700
26 เม.ย. 60 - 27 เม.ย. 60

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนในอุตสาหกรรมอาหาร

ณ ห้อง station 4 ชั้น 16 โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

4600 4800
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins