ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
พฤษภาคม 2560
1 ม.ค. 60 -

ปฏิทินแผนงานฝึกอบรมวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2560

9 พ.ค. 60 -

สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food Allergen) (รุ่นที่ 2/2560)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

2500 2700
12 พ.ค. 60 -

มาตรการป้องกันการก่อการร้ายทางอาหาร (Food defense and Food security)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

2500 2700
17 พ.ค. 60 -

การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการเคมี

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

2500 2700
18 พ.ค. 60 -

การประยุกต์ใช้ Pre Biotic และ Pro Biotic ในผลิตภัณฑ์อาหาร

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

2500 2700
22 พ.ค. 60 - 23 พ.ค. 60

[ฟรี] เครื่องมือช่วยในการสร้างนวัตกรรมเพื่อธุรกิจอาหารในยุคเศรษฐกิจ 4.0 (รุ่นที่ 5) จ.นครราชสีมา

ณ ห้องปริ๊นเซส 2-4 โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช จ.นครราชสีมา

ฟรี
23 พ.ค. 60 -

การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ (รุ่นที่ 2/2560)

กรุงเทพ (ยังไม่ระบุ)

2500 2700
24 พ.ค. 60 - 26 พ.ค. 60

การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการและการจัดทำเอกสารตามระบบ ISO/IEC 17025-2005

ณ ห้อง station 5 ชั้น 16 โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

5500 5800
25 พ.ค. 60 -

การจัดทำ KPI ให้ครอบคลุมผลประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

2500 2700
26 พ.ค. 60 -

ฉลากและการโฆษณาอาหารอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

2500 2700
26 พ.ค. 60 -

พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย PL Law

กรุงเทพ (ยังไม่ระบุ)

2500 2700
มิถุนายน 2560
6 มิ.ย. 60 -

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร (ISO 22002-4:2013) (GMP for Food Packaging (ISO/TS22002-4:2013))

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

2500 2700
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins