ช่างเทคนิคสารสนเทศ
คุณสมบัติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดูแลรักษา ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ระบบต่างๆของคอมพิวเตอร์ และระบบอิเลคโทรนิคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในอาคาร

 

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

- วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ / สารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

- มีความรู้ทั้งด้าน Hardware และ Software

สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการพนักงาน
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ
- ประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ค่าทำฟัน) 
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน        : งานประจำ
วันทำงาน       : จันทร์ - ศุกร์
สถานที่ปฏิบัติงาน  : กรุงเทพมหานคร

***กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ***

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins