นักวิชาการ (FO)
คุณสมบัติ

- เพศชาย

- จบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือวิศวกรรมอาหาร

- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้

สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการพนักงาน

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ
- ประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ค่าทำฟัน) 
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน           : งานประจำ
วันทำงาน             : จันทร์ - ศุกร์
สถานที่ปฏิบัติงาน  : กรุงเทพมหานคร

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins