ผู้ตรวจประเมิน จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านระบบคุณภาพต่างๆ เช่น การตรวจประเมินภายใน/ภายนอกองค์กร หรือทีมประเมินคุณภาพ

สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการพนักงาน

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ
- ประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ค่าทำฟัน) 
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน        : งานประจำ
วันทำงาน       : จันทร์ - ศุกร์
สถานที่ปฏิบัติงาน  : กรุงเทพมหานคร

***กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ***

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins