ระวัง ! ส้มตำปลาร้า

จะว่ากันไปแล้ววัฒนธรรมการกิน และการประกอบอาหารของแต่ละท้องถิ่นนั้น เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่บ่งบอกอะไรได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีการนำสิ่งของที่เหลือใช้จากกการบริโภคมาปรับเปลี่ยน ให้เกิดเป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งได้อย่างน่าอัศจรรย์

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins