สารฟอสเฟตในกุ้ง

สัปดาห์นี้ มันมากับอาหาร มีเรื่องราวของสารฟอสเฟตในกุ้งสดอาหารที่คุ้นเคยของชาวไทยเรามาฝาก  เรื่องมีอยู่ว่าเจ้าสารฟอสเฟตนี้เป็นสารที่ผู้ผลิตอาหารแช่แข็งเค้านำมาใช้จุ่มเคลือบผิวก่อนนำไปแช่แข็ง เพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำหนักและช่วยคงลักษณะเนื้อสัมผัสที่ดีของอาหารทะเลแช่แข็งชนิดต่างๆเอาไว้ การที่ผู้ผลิตใช้สารดังกล่าวนี้เป็นเพราะก่อนที่เราจะนำกุ้งสดที่ผ่านการแช่แข็งมาทานนั้น

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins