ระวัง แต่มิใช่ระแวง ...

ช่วงนี้หลายๆ ประเทศต่างอกสั่นขวัญแขวนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ คือ สึนามิและแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นที่รุนแรงจนกระทั่งเกิดปัญหาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดและสารกัมมันตรังสีรั่วไหล แพร่กระจายออกไปในรัศมีที่ไกลกว่า 30 กิโลเมตร จนทำให้พบสารกัมมันตรังสีปนเปื้อนอาหารที่เพาะปลูกหรือผลิตในบริเวณรอบๆ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และในรัศมีที่ไกลออกไปกว่า 100 กิโลเมตร

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins