จุลินทรีย์ใน ……… ชาเย็น

ช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศบ้านเราเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆ ฝนตกตอนเช้า ตอนบ่ายอากาศร้อนอบอ้าว  อากาศที่เปลี่ยนแปลงเช่นนี้อาจทำให้คนไม่แข็งแรง เจ็บไข้ได้ป่วยกันง่าย ๆ ฤดูร้อนที่อากาศร้อนมากๆ  นั้นสิ่งที่หนีไม่พ้นคงเป็นน้ำเย็นๆ ชื่นใจ เพราะเมื่อร้อนมากๆ  ร่างกายจะไม่อยากกินอาหาร  มักหิวแต่น้ำ เป็นเพราะร่างกายเสียเหงื่อเป็นจำนวนมาก  จึงต้องการน้ำมาทดแทนเป็นธรรมดาแต่จะเป็นน้ำอะไรนั้น  เราคงต้องเลือกสักนิด

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins