เชื้อก่อโรคในข้าวแช่

ข้าวแช่ อาหารว่างยอดนิยมของคนไทยในช่วงฤดูร้อนที่มีมาแต่โบร่ำโบราณ โดยข้าวแช่ เข้ามาสู่ประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 5  โดยเริ่มเข้าไปในพระราชวังเป็นแห่งแรก สมัยนั้นจึงเป็นที่นิยมรับประทานกันเฉพาะในบริเวณวังเท่านั้น ต่อมาข้าวแช่จึงได้ถูกเผยแพร่ไปสู่ประชาชนทั่วไป โดยเรียกกันว่า "ข้าวแช่ชาววัง" เพราะได้รับการเผยแพร่มาจากในวัง

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins