โอคราท็อกซิน เอ ในลูกเกด

ปัจจุบันอาหารประเภทพืช ผัก ผลไม้และธัญพืชอบแห้ง กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนรักสุขภาพ และกลุ่มคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก เพราะเป็นอาหารที่ใช้กระบวนการอบแห้งด้วยความร้อน ไม่ผ่านการทอดโดยใช้น้ำมัน และมักไม่เติมน้ำตาลเพิ่มเข้าไป ลูกเกด อาหารอบแห้งอีกชนิดที่ทำมาจากผลองุ่นหลากหลายสายพันธุ์ เช่น สีเขียว ดำ น้ำเงิน ม่วง เหลือง  ลูกเกดที่คนนิยมทานมักเป็นลูกเกดสีเหลืองทอง แม้ว่าลูกเกดจะเป็นอาหารแห้ง แต่หากเก็บรักษาไว้ในสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ มีความชื้นสูง อาจทำให้มีเชื้อราปนเปื้อน เช่น เชื้อรา  Aspergillus  achraceus ได้

 

เชื้อราชนิดนี้ เมื่อปนเปื้อนในอาหาร มันสามารถผลิตสารพิษที่ชื่อ โอคราท็อกซิน เอ ออกมาและปนเปื้อนอยู่ในอาหารได้ มักพบปนเปื้อนในอาหารจำพวก ข้าวโพด ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ ถั่วเมล็ดแห้ง เมล็ดโกโก้ เมล็ดกาแฟ เมล็ดถั่วเหลือง ถั่ว ชีส ผลไม้อบแห้ง เช่น องุ่นอบแห้ง และเนื้อหมู หากได้รับโอคราท็อกซิน เอ เข้าสู่ร่างกาย อาจทำให้เกิดการตายของเนื้อเยื่อ เนื่องจากขาดเลือดมาหล่อเลี้ยงมาหล่อเลี้ยง เกิดอาการติดเชื้อของไต และโอคราท็อกซิน เอ ยังเป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งในคนได้ คุณสมบัติพิเศษของสารพิษชนิดนี้คือ ทนความร้อน

 

ฉะนั้น การใช้ความร้อนในระดับหุงต้มปกติจึงไม่สามารถทำลายสารพิษชนิดนี้ที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารได้ เราในฐานะผู้บริโภค ขอแนะให้ใช้วิธีการสังเกตและเลือกซื้ออาหารบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทไม่ซื้อแบบที่ตักแบ่งขาย เพราะหากคนขายตักแล้วปิดไม่สนิทก็จะมีความชื้นสูงขี้น หรือหากคนขายไม่รักษาสุขลักษณะในระหว่างการเก็บและการขายให้ดีเพียงพอ อาจทำให้มีสารพิษ ปนเปื้อนได้หากนำมาทานก็จะเกิดอันตรายกับร่างกายในระยะยาว

 

วันนี้ สถาบันอาหาร ได้สุ่มตัวอย่างลูกเกดบรรจุถุง จำนวน 5 ตัวอย่าง จาก 5 ยี่ห้อ ในเขตกรุงเทพฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์สารพิษโอคราท็อกซิน เอ ปนเปื้อน ผลปรากฏว่าทุกตัวอย่างไม่พบการปนเปื้อนเลย 

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins