ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม Experience Sharing และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ .

   ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม Experience Sharing  และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ ในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 โดยกิจกรรมในครั้งนี้จะเน้นการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงของเหล่ากูรูที่ได้ไปงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก SIAL 2016 ที่จัดขึ้น ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นงานฯ ที่จัดขึ้นทุกๆ 2 ปี/ครั้ง รวมถึงประสบการณ์ตรงจากการทำงานของแต่ละท่านที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารมาอย่างยาวนานด้วย เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการอัพเดตนวัตกรรมอาหารใหม่ๆ  และมองแนวโน้มตลาดอาหารในอานาคตว่าจะมุ่งไปในทิศทางใด

 

 

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins