Authentic Thai Food for the World

     วันที่ 24 สิงหาคม 2559  นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในงาน “Authentic Thai Food for the World” โดย นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร ให้การต้อนรับ ในงานมีการจัดเลี้ยงอาหารไทยต้นแบบ 13 เมนู เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ“ส่งเสริมมาตรฐานอาหารไทยและความเป็นเอกลักษณ์ด้านรสชาติอาหารไทยสู่ ภาคอุตสาหกรรม”(Authentic Thai Food for the World) ในรูปแบบกาลาดินเนอร์ โดยมีคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ แขกผู้มีเกียรติระดับประเทศจากภาครัฐและเอกชน และผู้มีชื่อเสียงในแวดวงอาหาร โรงแรม ธุรกิจการบิน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins