วันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครบรอบ 32 ปี

     วันที่ 9 สิงหาคม 2559) นางอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระภูมิ องค์พระนารายณ์ และพิธีทางศาสนาพุทธ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครบรอบ 32 ปี ณ ห้องประชุมนารายณ์ 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins