ขอเชิญเข้าร่วมโครงการภายใต้กิจกรรม Carbon Label ประจำปี 2559‏

     ใบสมัครและบันทึกข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการ พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก กิจกรรมด้านเพิ่มศักยภาพการผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Productivity & Environment) (กิจกรรมย่อย : ยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Carbon Label) ประจำปี 2559)
 
กรุณากรอกใบสมัครแล้วส่งมาที่ 
คุณฤลดา วรรณศิลป์ แผนกบริหารโครงการ ฝ่ายบริหารโครงการและพัฒนากลยุทธ์       
สถาบันอาหาร โทรศัพท์ 0-2886-8088 ต่อ 2403  โทรสาร 0-2886-8107 
E-mail : ruelada@nfi.or.th 

 

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins