งาน แสดงสินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรมภาคเหนือ 17 จังหวัด

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน "แสดงสินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรมภาคเหนือ 17 จังหวัด" ในวันที่ 2- 3 มีนาคม 2559 ณ สนามหน้าที่ว่าการ อ.แม่สอด

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins