ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ฯ (รุ่นที่ 1/2560)

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม "โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป"(รุ่นที่ 1/2560) ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม วันที่ 5 เมษายน 2560 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage) สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

 

 

หมายเหตุ

1. ผู้ผ่านการคัดเลือก กรุณาลงนามและส่งหนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการ (หน้าที่ 3) ได้ด้วยตัวเอง ณ วันรายงานตัว หรือส่งมาได้ที่ E-mail: training@nfi.or.th

2. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ฯ กรุณารายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียน การอบรมจำนวน 4,280 บาท ในวันพุธที่1 มีนาคม 2560 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ อาคาร C สถาบันอาหาร

3. สำหรับท่านที่ไม่สะดวกมารายงานตัวด้วยตนเอง สามารถชำระค่าลงทะเบียน การอบรมจำนวน 4,280 บาท โดยโอนเงินผ่านชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร เลขที่บัญชี 031-1-52938-0 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาพระปิ่นเกล้า

และส่ง สลิป pay-in กลับมายังสถาบันอาหาร โดยระบุชื่อ-นามสกุล มาที่ เบอร์แฟกซ์ 0-2886-8104

หรือส่งมาที่ E-mail : training@nfi.or.th

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

คุณฐิติวรดา โพธิ์เงิน ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร

โทร. 0-2886-8088 ต่อ 2208 โทรสาร. 0-2886-8104 เบอร์มือถือ 08-0585-5271

E-mail : training@nfi.or.th

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins