ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand e-Commerce Week 2017

Thailand e-Commerce Week 2017 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Online! Shall We GO  วิ่งให้ทันโอกาส เพราะตลาดอีคอมเมิร์ซไม่รอใคร” ซึ่งเป็นงานแสดงธุรกิจอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร โดยรวบรวมผู้ให้บริการด้านต่างๆ สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ร้านค้าออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ ร้านค้าออนไลน์ของดาราและเซเลปบรีตี้ การแชร์ประสบการณ์จากผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซที่ประสบความสำเร็จ การสัมมนาระดับนานาชาติโดยวิทยากรผู้เป็นกูรูของวงการอีคอมเมิร์ซ เปิดการเจรจาธุรกิจด้วยแอพพลิเคชั่นอันทันสมัยพร้อมโซน Business Matching ในรูปแบบ Co Café Space ตลาดงานด้านดิจิตอลด้วย e-Commerce Job fair และการประกาศรางวัล Thailand e-Commerce Awards 2017

 

สพธอ. หรือ ETDA เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุน และส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ให้สามารถเติบโตอย่างเข้มแข็ง และมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขาย และเพื่อรองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลและไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอีคอมเมิร์ซของประเทศ รวมถึงเพื่อดำเนินการผลักดันภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต จึงจัดงาน Thailand e-Commerce Week 2017 นี้ขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องเพลนารี่ฮอลล์ 1-3  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ]

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins