ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Retort Supervisors)

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Retort Supervisors)

ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด
วันที่ 26-30 มีนาคม 2561 ครั้งที่ 5 รับจำนวนจำกัดภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

เป็นหลักสูตรที่ได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมอาหารและยา (อย.)   สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

แผนกบริการวิศวกรรมอุตสาหกรรม 

ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต  สถาบันอาหาร

2008 ซอยอรุณอมรินทร์  36 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงบางยี่ขัน 

เขตบางพลัด  กรุงเทพ 10700

โทรศัพท์ 02-4228688 ต่อ 2307  คุณอุไร   มีชู 

E-mail: rdadmin@nfi.or.th

 

download เอกสาร....

  1. ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม_หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตครั้งที่ 5  26-30  มีนาคม  2561
  2. โครงสร้างหลักสูตร Retort Supervisors
  3. กำหนดการ Retort Supervisor  ครั้งที่  5  26-30 มีนาคม 2561
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins