สัมมนาหัวข้อ “การเพิ่มพูนความรู้สำหรับดำเนินธุรกิจสมัยใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0”

 

 

 

สัมมนาหัวข้อ “การเพิ่มพูนความรู้สำหรับดำเนินธุรกิจสมัยใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0”

 

ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา 

จัดโดย สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

 

พบกับหัวข้อ
1. ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดี GMP CODEX
2. การตลาดยุคใหม่เพื่อผู้ประกอบการ SME

ไม่มีค่าใช้จ่าย

สนใจกดลงทะเบียนที่ >> https://goo.gl/forms/jOGk77mJ2InzJbjq1

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins