ดร.วิเชียร ฤกษ์พัฒนกิจ ที่ปรึกษาสถาบันอาหาร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาชาวไทย และนักศึกษาแลกเปลี่ยน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.วิเชียร ฤกษ์พัฒนกิจ ที่ปรึกษาสถาบันอาหาร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาชาวไทย และนักศึกษาแลกเปลี่ยน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร

 

    

 

    

 

    

 

    

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins