นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เข้าพบ ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อรับทราบนโยบายในการดำเนินการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในปี 2564
วันที่ 3 กันยายน 2563 นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร เข้าพบ ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อรับทราบนโยบายในการดำเนินการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในปี 2564 ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 
 
 
 
 
 
 
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins