สถาบันอาหาร มอบส่วนลดพิเศษในการใช้บริการให้กับสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ

สถาบันอาหาร มอบส่วนลดพิเศษในการใช้บริการให้กับสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ ตามความร่วมมือระหว่างสถาบันอาหารกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ในการร่วมกันส่งเสริมศักยภาพและยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย

.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 0 2422 8688 ต่อ 9201-9206

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins