ประกาศยกเลิกการสอบราคา TOR การวางกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันอาหาร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวารีรัตน์ บุญเอก

เบอร์โทร 0-2422-8688,0-2886-8088 ต่อ 9201

อีเมล์ wareerat@nfi.or.th

 

ยื่นข้อเสนอได้ที่
แผนกจัดซื้อ ฝ่ายบริหารงานองค์กร อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร 
เลขที่ 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 0-2422-8688,0-2886-8088-99  โทรสาร 0-422-8558,0-2886-8106
 

ยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 23 มิถุนายน 2560 ภายในเวลา 16.00 น.

...............................................................................................................................................

link download แบบฟอร์มแสดงผลงาน กรุณากรอกแบบฟอร์มแสดงผลงานแนบมาพร้อมข้อเสนอด้วย (ถ้ามี)

ประกาศยกเลิกการสอบราคา TOR การวางกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันอาหาร
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins