ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ เรื่อง
23/06/2560 TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษา กิจกรรม พัฒนาสถานประกอบการด้านระบบมาตรฐาน GMP โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปีงบประมาณ 2560
22/06/2560 ประกาศยกเลิกการสอบราคา TOR จัดจ้างออกแบบ และจัดพิมพ์หนังสือพระอัจฉริยภาพด้านอุตสาหกรรมไทย สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
22/06/2560 TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษา กิจกรรม พัฒนาสถานประกอบการด้านการลดต้นทุนการผลิตที่ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย Green Productivity โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปีงบประมาณ 2560
22/06/2560 TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษา กิจกรรม พัฒนาสถานประกอบการด้านแผนธุรกิจการตลาด โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปีงบประมาณ 2560
15/06/2560 TOR การวางกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันอาหาร
14/06/2560 TOR พัฒนาระบบสารสนเทศเผยแพร่ความรู้อาหารอนาคต
12/06/2560 TORข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (Enhancing Thai Halal Food) กิจกรรมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารฮาลาลให้มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านคุณลักษณะผลิตภัณฑ์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้สอดคล้องต่อความต
07/06/2560 ประกาศขยายระยะเวลา ครั้งที่ 2 TOR โครงการ Window of Thai Food จัดทำโปรแกรมมือถือ (Mobile Application) Window of Thai Food
07/06/2560 ประกาศขยายระยะเวลา ครั้งที่ 2 TOR โครงการ Window of Thai Food การสร้าง Model Architecture และวิดิทัศน์
06/06/2560 ประกาศขยายระยะเวลายื่นซองTOR การจัดจ้างผลิตวีดีทัศน์ แนะนำองค์กร (Video Presentation)
06/06/2560 ประกาศราคากลางการจัดทำและจัดหาครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งในส่วนห้องสอนทำอาหารและ การผลิตอาหารสาธิต (Cooking Class) ชั้น 3 โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ระยะที่ 2
06/06/2560 ประกาศราคากลางค่าก่อสร้าง งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ระยะที่ 2
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins