ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ เรื่อง
23/08/2560 TOR การจัดซื้อจัดจ้างการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง(Fiber Optic Internet) สถาบันอาหาร
15/08/2560 TOR โครงการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล กิจกรรม 5 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารฮาลาลฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (Enhancing Thai Halal Food)
01/08/2560 TOR จัดจ้างทำสื่อวิดีโอแอนนิเมชั่นอินโฟกราฟฟิคข้อมูลอาหารฮาลาล ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ปี 2560
05/07/2560 TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษา กิจกรรม พัฒนาสถานประกอบการด้านแผนธุรกิจการตลาด โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปีงบประมาณ 2560
05/07/2560 TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษา กิจกรรม พัฒนาสถานประกอบการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปีงบประมาณ 2560
04/07/2560 ประกาศยกเลิก TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษา กิจกรรมพัฒนาสาถานประกอบการด้านแผนธุรกิจการตลาด โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเสเอ็มอีจังหวัด(SME Provincial Champions) ปีงบประมาณ 2560
30/06/2560 ประกาศขยาย TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับโรงงานอาหาร Future Food ของไทยในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อสร้างศักยภาพการแข
29/06/2560 TOR การทดลองทางชีวภาพเพื่อการผลิตสารประกอบฟีนอลิค (Phenolic Compound) จากเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานผลิตผลไม้แปรรูปในระดับห้องปฏิบัติการ
27/06/2560 TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษา กิจกรรม พัฒนาสถานประกอบการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปีงบประมาณ 2560
27/06/2560 TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษา กิจกรรม พัฒนาสถานประกอบการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปีงบประมาณ 2560
27/06/2560 TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษา กิจกรรมพัฒนาสาถานประกอบการด้านแผนธุรกิจการตลาด โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเสเอ็มอีจังหวัด(SME Provincial Champions) ปีงบประมาณ 2560
23/06/2560 ประกาศยกเลิกการสอบราคา TOR การวางกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันอาหาร
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins