ให้คำแนะนำด้านการนำนวัตกรรมไปสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

 

แผนกพัฒนานวัตกรรม

 

บริการให้คำแนะนำด้านการนำนวัตกรรมไปสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์

ติดต่อ :  คุณมยุรา ปรารถนาเปลี่ยน
โทรศัพท์ : 02-886-8088 ต่อ 9400
e-mail : mayura@nfi.or.th

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins