ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ เรื่อง
07/12/2559 TOR โครงการปรับปรุง Network Switch สถาบันอาหาร
07/12/2559 TOR คุณสมบัติที่ปรึกษาระบบ ISO/IEC 17025
07/12/2559 TOR คุณสมบัติที่ปรึกษากิจกรรมยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่เป้าหมาย TFV
07/12/2559 TOR คุณสมบัติที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลโครงการ TQW ปี 2559
07/12/2559 TOR คุณสมบัติที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลโครงการ TFF ปี 2559
07/12/2559 TOR คุณสมบัติที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลโครงการฮาลาล ปี 2559
07/12/2559 TOR คุณสมบัติที่ปรึกษากิจกรรม GMP in Mass Catering 59
07/12/2559 TOR ปรับปรุงห้องเซิฟเวอร์
07/12/2559 TOR Window for Thai Food
07/12/2559 จัดจางทำหนังสือรายงานประจำปีสถาบันอาหาร ปี 2558
07/12/2559 TOR ข้อเสนอคุณสมบัติ BRC
07/12/2559 TOR ขอเสนอคุณสมบัติ ISO22000
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins