ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ เรื่อง
07/12/2559 TOR งานการจัดแสดงนิทรรศการ Food Single Window Gateway ในงาน THAIFEX : World of Food Asia 2016
07/12/2559 ข้อเสนอโครงการ กิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัย/นวัตกรรมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
07/12/2559 TOR จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนธุรกิจและการตลาด
07/12/2559 TOR กิจกรรม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก
07/12/2559 ประกาศแก้ไข TOR การพัฒนาและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Thailand Food Market ระยะที่2
07/12/2559 ประกาศแก้ไข TOR งานจัดทำโครงการ Thai Street Food อาหารริมทางปี 2559
07/12/2559 TOR จ้างที่ปรึกษา กิจกรรมสำรวจและประเมินการดำเนินงานของร้านอาหาร
07/12/2559 TOR การพัฒนาและประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ Thailand Food Market ระยะที่ 2
07/12/2559 TOR จัดซื้อเครื่อง Homogenizer ประจำปี 2559
07/12/2559 TOR จ้างจัดทำโครงการ Thai Street Food อาหารริมทางปี 2559
07/12/2559 TOR กิจกรรมวิจัยและประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย (สารพิษจากเชื้อรา) ประจำปี 2559
07/12/2559 TOR คุณสมบัติที่ปรึกษา โครงการ TFF
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins