การจัดการสารก่อภูมิแพ้หรือสารก่อภูมิไวเกินจากอาหาร (Allergen Management)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 17 มี.ค. 64
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้องบงกชรัตน์ A ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถ.จรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล 
  Food Allergen หรือสารก่อภูมิแพ้หรือสารก่อภูมิไวเกินจากอาหาร เป็นประเด็นต่อเนื่องที่สามารถเป็นเหตุให้ถูกเรียกคืน ฟ้องร้องได้ง่ายในยุดปัจจุบัน และคงปฏิเสธไม่ได้ถึงความสำคัญในเรื่องนี้ เพราะเป็นหนึ่งในกฎหมายของกฎหมายชั้นนำในทุกประเทศ ทั่วโลก แม้กระทั่งในประเทศไทย ดังนั้น การจัดการให้ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจแปรรูปอาหาร

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้มีความเข้าใจในข้อกำหนดที่ชัดเจน เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และแม้กระทั่งเพื่อตรวจสอบระบบกันเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

 

วิทยากร
  อ.ต่อเกียรติ  ภู่แช่มโชติ
  ที่ปรึกษาและวิทยากร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
มีความรู้พื้นฐานด้านอาหาร และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก NFI 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
  วันพุธที่  17  มีนาคม  2564 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้องบงกชรัตน์ A ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถ.จรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ

 

วิธีการชำระเงิน
   
โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระปิ่นเกล้า
   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

สนใจติดต่อ 
   คุณพรชนก  สุกิจวรรณี
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2208    
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins