ข่าวเด่น NFI
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
09/08/2016 อ่านต่อ
update
พิธีมอบใบรับรองระบบสุขลักษณะในการผลิตสำกรับสถานที่ผลิตและให้บริการอาหาร
พิธีมอบใบรับรองระบบสุขลักษณะในการผลิตสำกรับสถานที่ผลิตและให้บริการอาหาร
09/08/2016 อ่านต่อ
update
พิธีเปิดงาน TRAFES 2016
พิธีเปิดงาน TRAFES 2016
09/08/2016 อ่านต่อ
MOU เรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการในธุรกิจอาหาร
MOU เรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการในธุรกิจอาหาร
09/08/2016 อ่านต่อ
พิธีเปิดงาน Thailand Industry Expo 2016
พิธีเปิดงาน Thailand Industry Expo 2016
09/08/2016 อ่านต่อ
งานมอบรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย
งานมอบรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย
09/08/2016 อ่านต่อ
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
09/08/2016 อ่านต่อ
สถาบันอาหาร เดินหน้าปั้น มาตรฐานอาหารไทย
สถาบันอาหาร เดินหน้าปั้น มาตรฐานอาหารไทย
09/08/2016 อ่านต่อ
การพัฒนานวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
การพัฒนานวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
09/08/2016 อ่านต่อ
งาน TRAFES 2016
งาน TRAFES 2016
05/08/2016 อ่านต่อ
Innovative Food Entrepreneur Programme (iFEP)
Innovative Food Entrepreneur Programme (iFEP)
05/08/2016 อ่านต่อ
การสัมมนาและจับคู่ธุรกิจ
การสัมมนาและจับคู่ธุรกิจ
05/08/2016 อ่านต่อ
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins