ข่าวเด่น NFI
วันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครบรอบ 32 ปี
วันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครบรอบ 32 ปี
09/08/2016 อ่านต่อ
update
เปิดตัวภาพยนตร์-พริกแกง
เปิดตัวภาพยนตร์-พริกแกง
09/08/2016 อ่านต่อ
update
สุขใจชวนกิน อาหารถิ่นต้องห้ามพลาด
สุขใจชวนกิน อาหารถิ่นต้องห้ามพลาด
09/08/2016 อ่านต่อ
หารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบันอาหารและ กปร.
หารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบันอาหารและ กปร.
09/08/2016 อ่านต่อ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
09/08/2016 อ่านต่อ
พิธีมอบใบรับรองระบบสุขลักษณะในการผลิตสำกรับสถานที่ผลิตและให้บริการอาหาร
พิธีมอบใบรับรองระบบสุขลักษณะในการผลิตสำกรับสถานที่ผลิตและให้บริการอาหาร
09/08/2016 อ่านต่อ
พิธีเปิดงาน TRAFES 2016
พิธีเปิดงาน TRAFES 2016
09/08/2016 อ่านต่อ
MOU เรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการในธุรกิจอาหาร
MOU เรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการในธุรกิจอาหาร
09/08/2016 อ่านต่อ
พิธีเปิดงาน Thailand Industry Expo 2016
พิธีเปิดงาน Thailand Industry Expo 2016
09/08/2016 อ่านต่อ
งานมอบรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย
งานมอบรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย
09/08/2016 อ่านต่อ
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
09/08/2016 อ่านต่อ
สถาบันอาหาร เดินหน้าปั้น มาตรฐานอาหารไทย
สถาบันอาหาร เดินหน้าปั้น มาตรฐานอาหารไทย
09/08/2016 อ่านต่อ
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins