ข่าวประชาสัมพันธ์
Thai Trade Exhibition UAE 2017
Thai Trade Exhibition UAE 2017
25/08/2017 อ่านต่อ
update
ขอเชิญร่วมสัมมนา การพัฒนา Smart Factory เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตเข้าสู่ Industry 4.0
ขอเชิญร่วมสัมมนา การพัฒนา Smart Factory เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตเข้าสู่ Industry 4.0
17/08/2017 อ่านต่อ
update
คลัสเตอร์มะพร้าวบูม   SME ตอบรับดีทะลุเป้า 3,300 ราย
คลัสเตอร์มะพร้าวบูม SME ตอบรับดีทะลุเป้า 3,300 ราย
18/07/2017 อ่านต่อ
2017 Taiwan - Thailand Industrial Collaboration Summit
2017 Taiwan - Thailand Industrial Collaboration Summit
06/07/2017 อ่านต่อ
ขอเชิญลงทะเบียนสัมมนาในหัวข้อ S-Curve Industry: Transforming Towards Thailand 4.0
ขอเชิญลงทะเบียนสัมมนาในหัวข้อ S-Curve Industry: Transforming Towards Thailand 4.0
05/07/2017 อ่านต่อ
SMEs ในภาคการผลิต ผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร  ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ปุ๋ย อาหารสัตรว์ ธุรกิจบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
SMEs ในภาคการผลิต ผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ปุ๋ย อาหารสัตรว์ ธุรกิจบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
04/07/2017 อ่านต่อ
SMEs ในภาคการผลิต ผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร  ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ปุ๋ย อาหารสัตรว์ ธุรกิจบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
SMEs ในภาคการผลิต ผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ปุ๋ย อาหารสัตรว์ ธุรกิจบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
03/07/2017 อ่านต่อ
SMEs ในภาคการผลิต ผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร  ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ปุ๋ย อาหารสัตว์ ธุรกิจบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
SMEs ในภาคการผลิต ผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ปุ๋ย อาหารสัตว์ ธุรกิจบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
03/07/2017 อ่านต่อ
SMEs ในภาคการผลิต ผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร  ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ปุ๋ย อาหารสัตรว์ ธุรกิจบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
SMEs ในภาคการผลิต ผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ปุ๋ย อาหารสัตรว์ ธุรกิจบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
02/07/2017 อ่านต่อ
ขอแจ้งเลื่อนการสัมมนา จากเดิมในวันที่ 6  กรกฎาคม 2560 ไปยังไม่มีกำหนด
ขอแจ้งเลื่อนการสัมมนา จากเดิมในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ไปยังไม่มีกำหนด
28/06/2017 อ่านต่อ
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา แนวโน้มและโอกาสทางการตลาดของสินค้าเกษตรและอาหารอินทรีย์ในอนาคต”
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา แนวโน้มและโอกาสทางการตลาดของสินค้าเกษตรและอาหารอินทรีย์ในอนาคต”
27/06/2017 อ่านต่อ
ขอเชิญอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (retort supervisors) ตามหลักเกณฑ์ของกฏหมาย สำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด
ขอเชิญอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (retort supervisors) ตามหลักเกณฑ์ของกฏหมาย สำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด
22/06/2017 อ่านต่อ
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins