ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Myanmar International Franchise & SME Expo 2017
เปิดรับสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Myanmar International Franchise & SME Expo 2017
07/12/2016 อ่านต่อ
update
หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (retort supervisors) ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (retort supervisors) ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
02/12/2016 อ่านต่อ
update
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม Experience Sharing และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม Experience Sharing และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ
02/12/2016 อ่านต่อ
โครงการเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปประจำปีงบประมาณ 2560
02/12/2016 อ่านต่อ
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม Experience Sharing และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ                           .
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม Experience Sharing และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ .
22/11/2016 อ่านต่อ
ขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบการ หรือผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา
ขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบการ หรือผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา
18/11/2016 อ่านต่อ
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร
01/11/2016 อ่านต่อ
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ปี 2560
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ปี 2560
01/11/2016 อ่านต่อ
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยระบบมาตรฐานเพื่อเป็นครัวอาหารของโลก ปี2560 วันที่ 01 พฤศจิกายน 2559
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยระบบมาตรฐานเพื่อเป็นครัวอาหารของโลก ปี2560 วันที่ 01 พฤศจิกายน 2559
01/11/2016 อ่านต่อ
อบรม Food Canning Establishment Registration and Food Process Filing for AF and LACF
อบรม Food Canning Establishment Registration and Food Process Filing for AF and LACF
26/10/2016 อ่านต่อ
SIAL PARIS งานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก
SIAL PARIS งานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก
16/10/2016 อ่านต่อ
ขอเลื่อนการจัดงาน ประชารัฐร่วมใจ ประเทศไทยเป็นครัวของโลก THAI FOOD FOR THE WORLD และการจัดงานแข่งขัน
ขอเลื่อนการจัดงาน ประชารัฐร่วมใจ ประเทศไทยเป็นครัวของโลก THAI FOOD FOR THE WORLD และการจัดงานแข่งขัน
15/10/2016 อ่านต่อ
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins