ข่าวประชาสัมพันธ์
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจในประเทศ ภายใต้ “โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Ignite Plus) ปีงบประมาณ 2562”
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจในประเทศ ภายใต้ “โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Ignite Plus) ปีงบประมาณ 2562”
20/01/2020 อ่านต่อ
update
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน 6 จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล พัทลุง ยะลา) ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2563
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน 6 จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล พัทลุง ยะลา) ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2563
20/01/2020 อ่านต่อ
update
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร เข้าเยี่ยมเยียนโรงเรียนสอนทำอาหารครัววันดี
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร เข้าเยี่ยมเยียนโรงเรียนสอนทำอาหารครัววันดี
17/01/2020 อ่านต่อ
นางสาวอรุณี อุสาหะ ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและรักษาการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ และคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร ถือโอกาสเข้าพบและสวัสดีปีใหม่ ท่านประกิต หลิ่มสกุล ที่ปรึกษาหัวหน้ากองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหัวหน้าสกู๊ปหน้า 1
นางสาวอรุณี อุสาหะ ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและรักษาการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ และคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร ถือโอกาสเข้าพบและสวัสดีปีใหม่ ท่านประกิต หลิ่มสกุล ที่ปรึกษาหัวหน้ากองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหัวหน้าสกู๊ปหน้า 1
16/01/2020 อ่านต่อ
สถาบันอาหาร จัดอบรม Digital 2020 Disrupt หรือ Transform
สถาบันอาหาร จัดอบรม Digital 2020 Disrupt หรือ Transform
16/01/2020 อ่านต่อ
นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร ให้การต้อนรับ นายชาย คงแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร ให้การต้อนรับ นายชาย คงแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
16/01/2020 อ่านต่อ
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหารให้การต้อนรับ Dr.Atsuro MATSUDA, Vice President of National Agriculture and Food Research Organization (NARO), Japan
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหารให้การต้อนรับ Dr.Atsuro MATSUDA, Vice President of National Agriculture and Food Research Organization (NARO), Japan
10/01/2020 อ่านต่อ
ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรกับผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันเครือข่าย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563
ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรกับผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันเครือข่าย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563
10/01/2020 อ่านต่อ
นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร ให้การต้อนรับท่าน ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ รศ.ดร.ปิติเขต สู้รักษา และคณะอาจารย์และนักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร ให้การต้อนรับท่าน ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ รศ.ดร.ปิติเขต สู้รักษา และคณะอาจารย์และนักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
10/01/2020 อ่านต่อ
นางสาวอรุณี อุสาหะ ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ นำคณะเยี่ยมชมเพื่อนบ้านบริเวณสถาบันอาหาร เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย
นางสาวอรุณี อุสาหะ ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ นำคณะเยี่ยมชมเพื่อนบ้านบริเวณสถาบันอาหาร เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย
10/01/2020 อ่านต่อ
ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร ถือโอกาสเข้าพบและสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร ถือโอกาสเข้าพบและสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
08/01/2020 อ่านต่อ
ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร ถือโอกาสเข้าพบและสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร ถือโอกาสเข้าพบและสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม
08/01/2020 อ่านต่อ
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins