ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำงบประมาณ 2561
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำงบประมาณ 2561
01/12/2017 อ่านต่อ
update
กิจกรรมการพัฒนา SMEs เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และเพิ่มผลิตภาพ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
กิจกรรมการพัฒนา SMEs เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และเพิ่มผลิตภาพ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
01/12/2017 อ่านต่อ
update
ReHCarbo Travelling Conferences . on 4th December 2017
ReHCarbo Travelling Conferences . on 4th December 2017
23/11/2017 อ่านต่อ
[อบรมฟรี] กฎระเบียบและข้อกำหนดเพื่อการส่งออกอาหารฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน
[อบรมฟรี] กฎระเบียบและข้อกำหนดเพื่อการส่งออกอาหารฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน
23/11/2017 อ่านต่อ
สถาบันอาหาร เดินหน้ายกระดับมาตรฐานอาหาร “รสไทยแท้” สำรวจเพิ่มอีก 5 เมนูใหม่ เปิดรับร้านอาหาร-โรงงานร่วมโครงการ
สถาบันอาหาร เดินหน้ายกระดับมาตรฐานอาหาร “รสไทยแท้” สำรวจเพิ่มอีก 5 เมนูใหม่ เปิดรับร้านอาหาร-โรงงานร่วมโครงการ
22/11/2017 อ่านต่อ
CBM DAY 11 th  งานสัมมนาและแสดงเทคโนโลยีการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์
CBM DAY 11 th งานสัมมนาและแสดงเทคโนโลยีการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์
17/11/2017 อ่านต่อ
Vietnam Foodexpo
Vietnam Foodexpo
10/11/2017 อ่านต่อ
โครงการยกระดับมาตรฐานรสไทยแท้อุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก (Authentic Thai Food For the World) ปีงบประมาณ 2561
โครงการยกระดับมาตรฐานรสไทยแท้อุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก (Authentic Thai Food For the World) ปีงบประมาณ 2561
01/11/2017 อ่านต่อ
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand e-Commerce Week 2017
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand e-Commerce Week 2017
31/10/2017 อ่านต่อ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลครบวงจร (Enhancing Thai Halal Food)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลครบวงจร (Enhancing Thai Halal Food)
30/10/2017 อ่านต่อ
สถาบันอาหารขอแนะนำเว็บไซต์ J-Goodtech ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจในการสร้างความร่วมมือกับบริษัทญี่ปุ่น
สถาบันอาหารขอแนะนำเว็บไซต์ J-Goodtech ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจในการสร้างความร่วมมือกับบริษัทญี่ปุ่น
30/10/2017 อ่านต่อ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการขยายการลงทุนอาหารอนาคตสู่อาหารชาญฉลาด (Intelligent Future Food)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการขยายการลงทุนอาหารอนาคตสู่อาหารชาญฉลาด (Intelligent Future Food)
25/10/2017 อ่านต่อ
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins